Mārtiņi

7.novembrī bibliotēku apmeklēja Alūksnes vidusskolas pirmskolas grupa. Bērni piedalījās nodarbībā par Mārtiņdienu, gāja rotaļās, skaitīja tautasdziesmas, kā arī izgreznoja Mārtiņdienas gaili.
#alūksnesvidusskola
#pirmskolasgrupa
#mārtiņdiena