Bērni aicina šķirot atkritumus

10.novembrī bibliotēkā viesojās Alūksnes PII “Sprīdītis” 9.grupa ar audzinātājām.
“Sprīdītis” ir ieguvis augstāko Ekoskolu novērtējumu – Vēstnieku statusu.

Bērni mums pastāstīja, ka mežs ie lielākā dabas bagātība, ka liela daļa atkritumu ir otrreiz izmantojami, un tos šķirojot un otrreiz pārstrādājot, mēs taupām dabas resursus.
Bērni aicina visus rūpēties par dabu un šķirot atkritumus.