PAKALPOJUMI

Bērnu literatūras nodaļas piedāvājums:

*  literatūra bērniem un jauniešiem

*  grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās

*  periodiskie izdevumi bērniem un jauniešiem

* uzziņu literatūra

*  izstādes, sarīkojumi, bibliotekārās stundas, konkursi

*  lasījumi

* spēles, rotaļlietas

*  datora izmantošana

*  internets, WiFi

*  printēšana, kopēšana, skenēšana

*  datu bāzes, elektroniskais katalogs

* filmas portālā www.filmas.lv

*  Bērnu žūrija

*  apmācības informācijas resursu izmantošanā

* apmācības pamata datorprasmēs un interneta lietošanā

* sadarbības programma ar skolām un PII