Toreiz un tagad….

Alūksnes pilsētas sākumskolas trīs trešās klases un skolotāja Anita Musta bibliotēkā.  Bērni noklausījās prezentāciju – Toreiz un tagad, kā arī paši piedalījās konkursiņā par Alūksnes vēsturi.