Tikšanās ar Dainu Tabūni

Paldies Alūksnes vidusskolas skolēniem, kuri bija ieradušies uz tikšanos ar rakstnieci Dainu Tabūni!