Skaļās lasīšanas sacensību reģionālais fināls

22.maijā Alūksnes novada bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas sacensību reģionālais fināls. Tajā piedalījās 16 skaļie lasītāji no trijām Alūksnes novada izglītības iestādēm – Alūksnes vidusskolas, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas un no Ziemeru pamatskolas.

Sacensību dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija – Aļona Ozola (Alūksnes Zvaigznes grāmatnīcas vadītāja), Līva Leimane (Alūksnes Kultūras centra kultūras darba speciāliste), Anita Zača (Alūksnes novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre metodiskajā darbā).

Lai gan visi dalībnieki bija labi sagatavojušies un vairāki no viņiem varētu veiksmīgi pārstāvēt Alūksnes novadu starpreģionu finālā Ogrē, žūrija lēma, ka šoreiz pirmo vietu pelnījis Matejs Berļakovs no Alūksnes vidusskolas. Matejam sagatavoties konkursam palīdzēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Marķitāne.

Šoreiz Skaļās lasīšanas sacensībās piedalījās 2 skolēni no Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas (Anastasija Bērziņa, Alise Terentjeva (skolotāja Sanita Bordāne, skolas bibliotekāre Jana Kalēja)), 2 skolēni no Ziemeru pamatskolas (Elvīra Ameļčenko, Linda Korņeja (skolotāja Iluta Sustenberga)), 11 skolēni no Alūksnes vidusskolas (Alekss Skuja, Eduards Kivriņš, Alise Akmentiņa, Lauma Dita Taurmane, Dita Kozilane, Roberta Bumbiša, Rēzija Bukaldere, Matejs Berļakovs, Annija Brice, Elza Donska, Anete Gusta (skolotājas – Ilga Marķitāne, Eva Kliesta)).

🌺Paldies visiem konkursa dalībniekiem, pedagogiem un vecākiem!
Vairāk šeit: https://ej.uz/jx55
#skaļāslasīšanassacensības
#reģionālaisfināls
#alūksnesnovadabibliotēka