Lennebergas Emīlam – 60!

Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas temats bija Ziemassvētki Ziemeļvalstīs.

Pie mums pulcējās 2.klašu skolēni, lai piedalītos rīta stundas lasījumos par Astridas Lindgrēnes grāmatu, kā arī suminātu gada jubilāru – Lennebergas Emīlu.
Skolēni noklausījās prezentāciju, noklausījās fragmentu no minētās grāmatas, noskatījās nelielu fragmentu no filmas, kā arī piedalījās minikonkursā.

#ziemeļvalstuliteratūrasnedēļa2023
#alūksnesvidusskola
#lasītprieks
#lasīsimkopā