Izstāde par pelēm…un ne tikai grāmatās

Šomēnes bērnu apkalpošanas nodaļā tematiskā izstāde par pelēm.
Izstādē redzami arī PII SPRĪDĪTIS 10.grupiņas veidotās pelītes  no plastilīna un zīmējumi.

Gaidām ciemos pie mums!