Bibliotēkā tiekas lāči un lācīši

4.oktobra rīts bibliotēkā piepildījās ar bērnu čalām un smiekliem. Pie mums ciemojās b/d Sprīdītis 5.grupiņas bērni. Katrs līdzi bija paņēmis savu lācīti.
Visi kopā izlasījām D.Mellinga grāmatu “Kur ņemt vienu apkampienu”. Tad bērni katrs passtāstīja par savu lācīti. Pēc tam noskaidrojām, kas garšo lāčiem, kā arī salikām puzles par lāčiem.

#bērnudārzsSprītītis
#tematiskaizstāde
#lāčitiekasbibliotēkā
#izstādeparlāčiem
#lasīsimkopā