Visi Inese Leimane raksti

Tikšanās ar rakstnieci Agnesi Zarāni

Literārā stunda bibliotēkā

22.marts – Pasaules Ūdens diena

Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – šeit netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija un nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu.
Tomēr mums ir jāpiedomā, lai neizniekotu notekūdeņus un kā iespēju robežās tos izmantotu atkārtoti.
Ūdens ir vērtīgs resurss, padarīsim tā aprites ciklu labāku katrai dzīvai radībai.
Paldies Katrīnai par darbiņiem, kas veltīti Ūdens dienai!