Bibliotēkā – SKUDRIŅAS!

18.septembrī bibliotēkā ciemojās PII “Pienenīte” grupiņa Skudriņas. Bērni vēlējās iesaistīties Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” .