Piedalies patriotiskās dzejas konkursā “Manai pilsētai” arī Tu!

Dzejas_kAtzīmējot Alūksnes pilsētas 95 gadu jubileju, Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina visus radošos bērnus un jauniešus piedalīties patriotiskās dzejas konkursā “Manai pilsētai”.

Konkurss norisināsies visas vasaras garumā – no 1.jūnija līdz pat 1.septembrim. Tā mērķis – veicināt Alūksnes novada bērnu un jauniešu literāro jaunradi un lokālpatriotisma jūtu nostiprināšanos, kā arī  mudināt saskatīt, novērtēt un izteikt dzejā jūtas, iespaidus un atmiņas par savu pilsētu Alūksni.

Konkursa darbus vērtēs Alūksnes pilsētas bibliotēkas izveidota žūrija, un labāko darbiņu autori saņems balvas, galvenā no tām – brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru 10.septembrī Dzejas dienu laikā. Labākie darbiņi tiks publicēti arī vietējos laikrakstos (“Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”).

Konkursā drīkst piedalīties ikviens, kurš nav vecāks par 18 gadiem. Darbiņi, norādot vārdu, uzvārdu, skolu, klasi un tālruņa numuru, iesniedzami Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā vai nosūtāmi uz kādu no šiem e-pastiem – dzidra.bauere@aluksne.lv, zane.drozdova@aluksne.lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Bērnu literatūras nodaļā, nodaļas blogā www.berni.albibl.lv, kā arī draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/berni.albibl/.

NOLIKUMS

Aicinām iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija 2015”!

Slaids1Šogad “Bērnu un jauniešu žūrija” savu darbu uzsāk jau četrpadsmito reizi, bet ceturto gadu lasīšanas maratonā tiek aicināti iesaistīties arī vecāki, vecvecāki, skolotāji, paši bibliotekāri un citi pieaugušie. Šis aizraujošais lasīšanas maratons Latvijas publiskajās un skolu bibliotēkās ik gadu pulcē  vairākus tūkstošus zinātkāru lasītāju.

“Bērnu un jauniešu žūrijas” aizsākumi meklējami 2009.gadā, kad Latvijas Nacionālā bibliotēka izstrādāja un sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību īstenoja lasīšanas veicināšanas programmu, kurai finansiālais atbalsts gūts Valsts Kultūrkapitāla fondā.

Katrā vecuma grupā šogad tiek piedāvāts izlasīt un pēc tam arī novērtēt sešas īpaši atlasītas grāmatas. Vecāku žūrijā grāmatu skaits ir nedaudz mazāks – četras.

Pieteikties lasīšanas veicināšanas programmai var ikviens lasītājs jebkurā no Latvijas publiskajām vai skolu bibliotēkām, ja vien bibliotēka pieteikusies šīs programmas īstenošanai. Alūksnes un Apes novadā, izvērtējot, kura no bibliotēkām atrodas visērtāk apmeklējamā vietā, lasīšanas veicināšanas programmai var pieteikties šādās bibliotēkās: Alūksnes pilsētas bibliotēka, Apes bibliotēka, Alsviķu bibliotēka, Alūksnes Novada vidusskolas bibliotēka, Gaujienas bibliotēka, Ilzenes bibliotēka, Jaunannas bibliotēka, Liepnas bibliotēka, Mālupes bibliotēka, Māriņkalna bibliotēka, Mārkalnes bibliotēka, Pededzes bibliotēka, Strautiņu pamatskolas bibliotēka, Trapenes bibliotēka, Zeltiņu bibliotēka.

Aicinām visas Alūksnes un Apes novada ģimenes iesaistīties aizraujošajā lasīšanas maratonā!

Atkal sākas Bērnu žūrijas lasīšanas maratons. Piedalies arī Tu!

Zurija15_plakats

Bērnu žūrija ir kļuvusi par neatņemamu tradīciju Latvijas publiskajās un skolu bibliotēkās jau vairāku gadu garumā. Arī mūsu bibliotēkā ir gandrīz nokomplektētas visas Bērnu žūrijas sarakstā iekļautās grāmatas, tādēļ aicinām savus čaklos lasītājus nākt uz bibliotēku un pieteikties aizraujošajam lasīšanas maratonam!

Bērnu žūrijas atklāšanas pasākums paredzēts 17.jūnijā plkst. 10.00. Atklāšanas pasākuma laikā skatīsimies filmiņu par Bērnu žūriju un iepazīsim žūrijā iekļautās grāmatas.