Tematiska izstāde par kaķiem

Šogad bērnu apkalpošanas nodaļā Grāmatu izstāžu cikls ”Dzīvnieki bērnu grāmatās”. Janvāris- Kaķis bērnu grāmatās.9.janvārī izstādi apmeklēja Alūksnes novada vidusskolas pirmskolas grupas bērni ar skolotājām.