Decembra nogalē bibliotēkā “Vistiņa iemīlējusies” bija…

IMG_1314Pagājušā gada nogalē – 18.decembrī – PII Sprīdītis 5. un  6.grupas bērni apmeklēja Bērnu literatūras nodaļu, lai noskatītos bibliotekāru iestudēto izrādi „Vistiņa iemīlējusies” (pēc K. Lorēnas un S. Alastras grāmatas „Vistiņa iemīlējusies” motīviem).

Grāmata „Vistiņa iemīlējusies” ir iekļauta Bērnu žūrijas 2014 sarakstā un paredzēta 1.-2.klašu lasīšanas un grāmatu vērtēšanas  ekspertiem, taču jau tradicionāli šajā aizraujošajā lasīšanas maratonā piedalās arī pirmsskolas vecuma bērni (grāmatas viņiem priekšā lasa grupu audzinātājas).

Lai radītu bērnos vēl lielāku interesi par grāmatām un bibliotēku kā vietu, kur ir iespēja izvēlēties sev interesantu lasāmvielu, mēs, bibliotekāri, aicinājām bērnus vēlreiz dzīvot līdzi Pontonefa fermas vistu kūts šuvējas-vistiņas Dūdiņas piedzīvojumiem  ar roku leļļu teātra izrādes palīdzību.

Pasākuma noslēgumā bērni izkustējās, dejojot Putniņu deju, kā arī noskatījās īsu filmiņu par to, kā izšķiļas cālīši.

Jau janvāra vidū bibliotēka, vienojoties ar grupiņu skolotājām, plāno piedāvāt noskatīties šo izrādi arī pārējiem  PII Sprīdītis audzēkņiem, kuru grupiņas ir iesaistījušās aizraujošajā grāmatu lasīšanas maratonā Bērnu žūrija 2014.

Paldies grupiņu audzinātājām par to, ka atbalsta mūs, kopā ar audzēkņiem lasot un vērtējot Bērnu žūrijas grāmatas!

Annas Sakses skaisto ziedu pasaku pasaulē

Sakses_pasakasAnna Sakse rakstījusi ne tikai pasakas par ziediem. Viņas daiļrades krājumā ir arī romāni un pat dzeja, taču pasakas par ziediem ir rakstnieces vizītkarte. Ne velti tās ir pat tulkotas vairākās pasaules valodās. 

Annai Saksei ir lauku darba ļaužu saknes. Dzimusi 1905.gada 16.janvārī Lejasciema pagastā. Tur viņas vecāki rentēja nelielu zemes gabaliņu. Taču jau agrā bērnībā rakstniece iepazina arī grāmatas, jo viņas tēvam bija mājas bibliotēka – viņš iegādājās visas tajā laikā pieejamās grāmatas. Rakstniece iemīļo gan dabu, gan darbu, gan literatūru.

Rakstnieces skolas gadi paiet Augulienas pagasta skolā, ministrijas skolā, vēlāk – Lejasciema reālģimnāzijā. Skolas gados Anna Sakse labi apgūst krievu un vācu valodu.Vēlāk viņa dodas uz Rīgu Universitātē studēt filoloģiju. Viņas sapnis – kļūt par skolotāju. Taču studiju maksa ir ļoti augsta, vecākiem diemžēl tik daudz līdzekļu nav, tādēļ viņa sāk strādāt par korektori un tulkotāju avīzes  “Pēdējā Brīdī”redakcijā. Darba stundas ir garas, taču viņa turpina arī studijas. Diemžēl tās nepabeidz… Strādājusi tēva mājās, vēlāk – izdevniecībā “Valters un Rapa”.

Viņa vēlas kļūt arī par rakstnieci. 1927.gadā laikrakstos publicējusi arī dažus dzejoļus.1940. un 1941. gadā uzraksta pirmos stāstus un romānus. Pēc Otrā pasaules kara viņa dzīvo un strādā Kirovas apgabalā. Pēckara periods rakstniecei ir ļoti ražens,top vairāki literārie darbi, tostarp – arī “Pasakas par ziediem”.

Rakstniece ir teikusi:”Ziedi ir daļa no dzīves skaistuma”. Un viņa šo skaistumu ietērpusi vārdos, radot pasakas par Sniegpulkstenīti, Magoni, Pienenīti, Hiacinti, Saulgriezi, Kamēliju un citiem ziediem. Viņas mīlestība pret ziediem un visu skaisto radusies jau bērnībā, staigājot pa dzimatajām mājām, kur tēvs bija ierīkojis veselu dārzu ar paša potētām ābelēm un plūmēm, ogulājiem un dažādiem ziediem. Bet ierosmi uzrakstīt pirmo pasaku – par naktsvijoli – rakstniece radusi pēc brauciena uz dzimtajām mājām, kad ceļā caur mežu apmaldījusies un ieraudzījusi ziedošas un smaržojošas naktsvijoles. Tā bija ierosme pirmajai pasakai par ziediem “Naktsvijole”.

Katram ziedam Annas Sakses pasakās ir savs liktenis. Grāmatas “Pasakas par ziediem” (1974.g.) ievadā Saulcerīte Viese raksta:”Nozied ziedi, izgaist krāsu un smaržu bagātība. Aiziet cilvēki ar saviem likteņiem, bēdām un priekiem. Bet pasaka paliek. Un līdz ar pasaku – viss labais un smejamais, saudzējamais un apkarojamais. Zied pasaku naktsvijole grāmatā, un mēs saņemam negaistošo iztēles burvību.”

Gadi nāk un iet, bet Sakses “Pasakas par ziediem” joprojām patīk dažādu vecumposmu lasītājiem. Šīs pasakas ir latviešu literatūras klasika. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā līdz 20.janvārim skatāma literatūras izstāde “Annas Sakses ziedu pasaku pasaulē”.