Pie mums ciemosies rakstniece Inese Zandere

Lupatinnu riits

Lupatiņi – Zeķīte, Cimdiņš, Lakatiņš un Spilventiņš, kuri kopā ar Kaķi dzīvo skaistā auduma mājiņā un iepazīst pasauli.

Atbildēt